GrowUps

Investiční a poradenská společnost

Žijeme rozvojem firem, ve kterých cítíme zdravý potenciál. Přinášíme kapitálové investice i vlastní know-how do projektů, které nám dávají smysl a které potřebují impuls, aby mohly dál růst.

Věříme v synergický efekt. Spojením toho nejlepšího z vašich a našich dlouhodobých zkušeností vzniká energie, která posouvá firmy k úspěchu a dává odvážným vizím reálnou podobu. Není důležité, zda jste start-up, firma v krizi nebo úspěšný projekt před expanzí.

 

Investiční principy

pilíře, na kterých stavíme svou investiční strategii

„Skin in the Game“

V každém investiční projektu máme vložené vlastní finance.

„SUCCESS FEE PRINCIP“

Dělíme si jen ten úspěch, který s vámi společně dosáhneme, nebo do kterého s vámi společně zainvestujeme.

„SYNERGICKÝ EFEKT“

Úspěch spolupráce vyjde ze synergie vašich a našich zkušeností, know-how a kapitálu. Společně porosteme rychleji.